top of page

Privacyverklaring

Bescherming Persoonsgegevens bij Studio Knal

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet daartoe verplicht. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Ik ben Studio Knal, en mijn naam is Anouk Corstiaensen: aangenaam. Wil je je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met me op via info@studioknal.nl

 

Contactgegevens Studio Knal

Studio Knal

Anouk Corstiaensen

Eerste Markstraat 7

4811 PA Breda

06-24750143

info@studioknal.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Heb je mijn contactformulier ingevuld? Dan wordt je om persoonsgegevens gevraagd. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

 

Neem je mij in de arm voor een betaalde opdracht, ga je een betaalde samenwerking met mij aan of doe je een aanvraag voor een van mijn producten en/of diensten? Ook dan wordt je om persoonsgegevens gevraagd. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

(Bedrijfs)naam en (bedrijfs)adres

Eventueel KvK-nummer en btw-nummer

Gegevens die nodig zijn om een website online te zetten

 

NB: mijn website/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16. Mocht je ervan overtuigd zijn dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@studioknal.nl dan zal ik deze informatie verwijderen.

 

Met welk doel gebruik ik persoonsgegevens?

Allicht kun je een offerteaanvraag bij me doen of me simpelweg een vraag stellen via het contactformulier. En je kunt me een opdracht geven en/of een langdurige samenwerking met me aangaan.

 

In deze gevallen geldt dat ik de persoonsgegevens die je daarvoor opgeeft, ook alleen verzamel, bewaar en/of verwerk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: zoals om een offerte te maken of om antwoord te geven op je vraag of om je iets toe te sturen wat je hebt aangevraagd, om werkzaamheden voor je uit te voeren, na afloop daarvan te factureren, en om te voldoen aan de (administratieve bewaar)eisen van overheidsinstanties als de belastingdienst.

 

Opslag, bewaarduur en verwijdering

De persoonsgegevens die je invult bij een offerteaanvraag en op het contactformulier sla ik op.

 

Wanneer we een betaalde samenwerking aangaan worden de gegevens mbt je factuur opgeslagen. Ik bewaar en/of verwerk je gegevens alleen zolang als nodig is voor de verwerking van je aanvraag, de uitvoering van je opdracht en/of zolang als de wet me ertoe verplicht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb – in redelijkheid – passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@studioknal.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking toen je toestemming nog wel gold.

 

Je hebt ook te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kun je sturen naar info@studioknal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Websitebezoek in kaart en hoe je cookies beheert

Stdio Knal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zorgen dat de website naar behoren werkt. De analytische cookies helpen me mijn website te optimaliseren en tracking cookies houden je surfgedrag bij zodat ik content en advertenties op maat kan aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Ook door mijn statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

 

Social media

Ik wil het voor jou graag makkelijk maken om de content van deze website te volgen en te delen via sociale media. Dit kan onder andere door middel van Social Media-(share) buttons. Van de volgende Sociale Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Hier vind je hun privacy-verklaringen:

Instagram

https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

Veilig internetten: wat je zelf kunt doen

* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

* Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 

Wijzigingen privacy-verklaring

Ik behoud me te allen tijde het recht voor om mijn privacy-beleid en privacy-verklaring te wijzigen. De wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking.

bottom of page